Houd je thuis reptielen, dan heb je ook een terrarium waarin ze kunnen wonen. Een terrarium is te vergelijken met een aquarium, maar dan met een stukje land in plaats van water. Het betreft een kunstmatig aangelegde woonomgeving voor die specifieke diersoort. Deze woonomgeving staat verder niet in contact met de omgeving. Een terrarium kan alle mogelijke afmetingen hebben en er kunnen de meest uiteenlopende insecten, amfibieën en reptielen gehouden worden. Meestal woont er slechts één dier in het terrarium aangezien een groepje dieren bij elkaar in de meeste gevallen niet goed gaat.

Het aanleggen van een terrarium

Hoe een terrarium is aangelegd hangt af van welke diersoort erin gehouden wordt. Elke diersoort gedijt namelijk het beste onder bepaalde omstandigheden. Deze worden in het terrarium nagebootst. Hoe beter de natuurlijke omstandigheden worden nagebootst, hoe beter het met het dier zal gaan. Een dier kan zich zelfs voortplanten in een goed aangepast terrarium. Bij het aanleggen van het terrarium is het belangrijk aandacht te besteden aan zaken als belichting, inrichting, temperatuur en luchtvochtigheid. Vooral die laatste twee zaken zijn erg belangrijk. Wanneer het te warm en te droog is, kan een dier oververhit en uitgedroogd raken. Een te vochtige leefomgeving is echter ook niet goed, aangezien het dier dan een vergroot risico loopt op verschimmelen, huidproblemen of problemen met de ademhaling.

Waar je rekening mee moet houden

Besluit je een terrarium aan te leggen, dan moet je goed doordacht te werk gaan. Neem er de tijd voor om goed te bestuderen wat het dier nodig heeft. bedenk je wel dat het hebben van een terrarium veel van je tijd vraagt en bovendien ook de nodige kosten met zich mee brengen. Dieren die in een goed ingericht terrarium wonen, kunnen erg oud worden. Leeftijden van 30 of 50 jaar, komen regelmatig voor. Praktische zaken waar je rekening mee moet houden zijn er volop.  Wanneer je naar de belichting gaat kijken moet je rekening houden met de lichtkleur, de stralingswarmte en het UV-gehalte. Ook de duur van het licht is belangrijk. Heeft een dier in de natuur bijvoorbeeld te maken met seizoenswisselingen? Bestudeer wat een dier eet en kan je makkelijk aan dat voedsel komen? Heb je iemand die voor je dieren kan zorgen wanneer jij op vakantie wil?